• Welkom op de

    Gevers-Deutz Terweeschool

Visie GDT

We zien dat de wereld om ons heen verandert en het onderwijs verandert mee.

Missie GDT

Wij geloven dat een kind op school veel meer is dan cijfers voor rekenen en taal.

Proces van onderwijs

Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontwikkelen.

Professioneel team

Het GDT team bestaat uit professionals die hun vakmanschap blijven ontwikkelen.Visie GDT

Gevoel voor omgeving, de maatschappij en elkaar behoren tot het basispakket van ons onderwijs. In de wetenschap dat het geheel beter wordt als ieder individu in zijn kracht staat, richten we ons in de eerste plaats op het individuele kind. We streven naar een hechte omgeving waarbij we vanuit verbinding tussen leerlingen, ouders en leraren samenwerken. Dit doen we om een plek van respect, begrip, en ondersteuning te creëren. Wij geloven dat onderwijs verder gaat dan alleen cognitieve prestaties; het omvat de ontwikkeling van het hele kind, inclusief hun emotionele, sociale en morele groei.

We zien dat de wereld om ons heen verandert en het onderwijs verandert mee. In de 21e eeuw worden er andere kwaliteiten van mensen verwacht. We moeten samenwerken, kritisch denken en creatief kunnen zijn. Deze aspecten zullen van belang zijn in het leven van onze leerlingen. Door veerkracht en weerbaarheid te bevorderen, rusten we kinderen uit voor uitdagingen in zowel heden als toekomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat we kinderen het best toekomstbestendig kunnen maken met een goede balans tussen ‘oude’ en nieuwe vaardigheden in onze lessen, waarbij rekenen en taal altijd de stevige basis blijven.

Missie GDT

Wij geloven dat een kind op school veel meer is dan cijfers voor rekenen en taal. Wij geloven dat ieder kind ‘goed’ is en uniek, met zijn eigen kwaliteiten en talenten. Wij helpen kinderen om te ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn en wíe ze zijn. We stimuleren ze zo om volledig in hun kracht aan de volgende fase van hun leven te beginnen als ze onze school verlaten. Als we zien dat dat lukt zijn wíj ook trots, want daar doen we het voor!

De GDT Prikkels:

Jij bent Uniek.
We geven kinderen zelfvertrouwen. Iedereen kan zichzelf zijn.

Je hebt het in je. Go!
We zorgen dat school voor ieder kind steeds uitdagend blijft.

Blijf ontdekken...
We inspireren kinderen om zichzelf te ontplooien.

Samen zijn we GDT
We voelen ons verbonden: leerlingen, leerkrachten en ouders.

Have fun!
We geloven dat plezier op school leidt tot betere resultaten.

Het proces van onderwijs

In de wetenschap dat het geheel beter wordt als ieder individu in zijn kracht staat, richten we ons in de eerste plaats op het individuele kind. Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontdekken en ontwikkelen, zijn hoogst haalbare niveau kan bereiken en klaar zal zijn voor de toekomst.

We leren de kinderen van welke krachten ze gebruik kunnen maken om hun talenten te ontwikkelen. Ze kunnen zowel kracht putten uit hun omgeving: de juf, de leerstof, de ouders, de hobby, sport, vrienden en speciale gebeurtenissen én ze kunnen ook kracht putten uit zichzelf. Ze leren hoe het is om fouten te maken, ze leren doorzetten, ze leren om hulp vragen, ze leren omgaan met kritiek, voor zichzelf opkomen en vertrouwen krijgen in zichzelf. Aanleg en hoge prestaties kunnen leveren zijn ook van invloed op de wijze van leren. Door deze krachten te gebruiken kunnen ze hoge prestaties gaan leveren. En deze succeservaringen kunnen ze dan weer gaan gebruiken als krachtbron. Ze krijgen daarnaast meer inzicht in het proces van het leren.

Belangrijke kernwaardes tijdens dit leerproces zijn o.a.: Individuele begeleiding, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, compacten, verrijken en verbreden.

Gedurende de ochtend werken we aan de basisvakken en in de middag wordt er individueel of in klein groepsverband gewerkt aan projecten en diverse thema’s.

Professioneel team en ouders

Het team van de GDT bestaat uit professionals die hun vakmanschap blijven ontwikkelen. Het team is nauw betrokken bij hun leerlingen en werkt samen met collega’s, ouders en relevante externe organisaties.

Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn hierbij van groot belang. De individuele ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig met ouders besproken en signalering van veranderingen speelt een grote rol op school en ook thuis.

Belangrijke kernwaardes tijdens dit leerproces zijn o.a.: Individuele begeleiding, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, compacten, verrijken en verbreden.

Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zoals de school eindverantwoordelijk blijft voor het onderwijs.

Vacature: intern begeleider (groep 1 t/m 3)

De Gevers-Deutz Terweeschool is op zoek naar een enthousiaste, ervaren en gedreven intern begeleider!
Bekijk de vacature

Ons team

Pasfoto juf Gwenny
Docent Groep 5A
juf Gwenny

Pasfoto Juf Irene
Onderwijsassistent Groep 1E
Juf Irene

Pasfoto juf Yvette W.
Adjunct Directeur
juf Yvette W.

Pasfoto juf Marije
Onderwijsassistent, Docent Groep 5B
juf Marije

Laatste Nieuws

Open Inloopochtend 2024 en 2025

We organiseren Inloopochtenden voor nieuwe ouders. We hebben het komende schooljaar twee ochtenden in de planning staan. *Donderdagmorgen 14 november 2024 van 9.00-12.00 uur *Maandagmorgen 10 maa

Lees verder
GDT leerlingenraad

Sinds donderdag 25 november 2021 hebben we weer een leerlingenraad op de Gevers-Deutz Terweeschool Elke groep (5 t/m 8) heeft een vertegenwoordiger die door de kinderen gekozen is. De groepen 1

Lees verder