• Welkom op de

    Gevers-Deutz Terweeschool

Visie GDT

We zien dat de wereld om ons heen verandert en het onderwijs verandert mee.

Missie GDT

Wij geloven dat een kind op school veel meer is dan cijfers voor rekenen en taal.

Proces van onderwijs

Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontwikkelen.

Professioneel team

Het GDT team bestaat uit professionals die hun vakmanschap blijven ontwikkelen.Visie GDT

We zien dat de wereld om ons heen verandert en het onderwijs verandert mee. In de 21 e eeuw worden er andere kwaliteiten van mensen verwacht. Zo zullen we beter moeten kunnen samenwerken, ICT-vaardig en creatief moeten zijn. Onze kinderen zullen zich dit soort vaardigheden eigen moeten maken.

Met een grote drive en ambitie speelt de GDT op deze 21 e – eeuwse vaardigheden in, zonder daarin door te slaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we kinderen het best toekomstbestendig kunnen maken met een goede balans tussen ‘oude’ en nieuwe vaardigheden in onze lessen, waarbij rekenen en taal altijd de stevige basis blijven. Gevoel voor omgeving, de maatschappij en elkaar behoren tot het basispakket van ons onderwijs. In de wetenschap dat het geheel beter wordt als ieder individu in zijn kracht staat, richten we ons in de eerste plaats op het individuele kind. Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontdekken en ontwikkelen, zijn hoogst haalbare niveau kan bereiken en klaar zal zijn voor de toekomst.

Missie GDT

Wij geloven dat een kind op school veel meer is dan cijfers voor rekenen en taal. Wij geloven dat ieder kind ‘goed’ is en uniek, met zijn eigen kwaliteiten en talenten. Wij helpen kinderen om te ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn en wíe ze zijn. We stimuleren zo om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn en ze volledig in hun kracht aan de volgende fase van hun leven kunnen beginnen als ze onze school verlaten. Als we zien dat dat lukt zijn wíj ook trots, want daar doen we het voor!

De GDT Prikkels:

Jij bent Uniek.
We geven kinderen zelfvertrouwen. Iedereen kan zichzelf zijn.

Je hebt het in je. Go!
We zorgen dat school voor ieder kind steeds uitdagend blijft.

Blijf ontdekken...
We inspireren kinderen om zichzelf te ontplooien.

Samen zijn we GDT
We voelen ons verbonden: leerlingen, leerkrachten en ouders.

Have fun!
We geloven dat plezier op school leidt tot betere resultaten.

Het proces van onderwijs

In de wetenschap dat het geheel beter wordt als ieder individu in zijn kracht staat, richten we ons in de eerste plaats op het individuele kind. Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontdekken en ontwikkelen, zijn hoogst haalbare niveau kan bereiken en klaar zal zijn voor de toekomst.

We leren de kinderen van welke krachten ze gebruik kunnen maken om hun talenten te ontwikkelen. Ze kunnen zowel kracht putten uit hun omgeving: de juf, de leerstof, de ouders, de hobby, sport, vrienden en speciale gebeurtenissen én ze kunnen ook kracht putten uit zichzelf. Ze leren hoe het is om fouten te maken, ze leren doorzetten, ze leren om hulp vragen, ze leren omgaan met kritiek, voor zichzelf opkomen en vertrouwen krijgen in zichzelf. Aanleg en hoge prestaties kunnen leveren zijn ook van invloed op de wijze van leren. Door deze krachten te gebruiken kunnen ze hoge prestaties gaan leveren. En deze succeservaringen kunnen ze dan weer gaan gebruiken als krachtbron. Ze krijgen daarnaast meer inzicht in het proces van het leren.

Belangrijke kernwaardes tijdens dit leerproces zijn o.a.: Individuele begeleiding, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, compacten, verrijken en verbreden.

Gedurende de ochtend werken we aan de basisvakken en in de middag wordt er individueel of in klein groepsverband gewerkt aan projecten en diverse thema’s.

Professioneel team en ouders

Het team van de GDT bestaat uit professionals die hun vakmanschap blijven ontwikkelen. Het team is nauw betrokken bij hun leerlingen en werkt samen met collega’s, ouders en relevante externe organisaties.

Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn hierbij van groot belang. De individuele ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig met ouders besproken en signalering van veranderingen speelt een grote rol op school en ook thuis.

Belangrijke kernwaardes tijdens dit leerproces zijn o.a.: Individuele begeleiding, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, compacten, verrijken en verbreden.

Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zoals de school eindverantwoordelijk blijft voor het onderwijs.

Vacature: intern begeleider (groep 1 t/m 4)

De Gevers-Deutz Terweeschool is op zoek naar een enthousiaste, ervaren en gedreven intern begeleider!
Bekijk de vacature

Vacature: groepsleerkracht

De Gevers-Deutz Terweeschool zoekt een enthousiaste groepsleerkracht.
Bekijk de vacature

Ons team

Pasfoto juf Kirsten Z.
IB-er Groepen 1 t/m 4
juf Kirsten Z.

Pasfoto Juf Aniek
Docent in opleiding Groep 1/2A
Juf Aniek

Pasfoto meester Roeland
Docent Groep 6A, Clusterleider 5/6
meester Roeland

Pasfoto Meester Mika
Onderwijsassistent
Meester Mika

Laatste Nieuws

Open Inloopochtend 2023 en 2024

We organiseren Inloopochtenden voor nieuwe ouders. We hebben dit schooljaar twee ochtenden in de planning staan. *Donderdagmorgen 16 november 2023 van 9.00-12.00 uur *Dinsdagmorgen 5 maart 2024 v

Lees verder
GDT leerlingenraad

Sinds donderdag 25 november 2021 hebben we weer een leerlingenraad op de Gevers-Deutz Terweeschool Elke groep (5 t/m 8) heeft een vertegenwoordiger die door de kinderen gekozen is. De groepen 1

Lees verder