• Welkom op de

    Gevers-Deutz Terweeschool

Visie GDT

We zien dat de wereld om ons heen verandert en het onderwijs verandert mee.

Missie GDT

Wij geloven dat een kind op school veel meer is dan cijfers voor rekenen en taal.

Proces van onderwijs

Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontwikkelen.

Professioneel team

Het GDT team bestaat uit professionals die hun vakmanschap blijven ontwikkelen.Visie GDT

We zien dat de wereld om ons heen verandert en het onderwijs verandert mee. In de 21 e eeuw worden er andere kwaliteiten van mensen verwacht. Zo zullen we beter moeten kunnen samenwerken, ICT-vaardig en creatief moeten zijn. Onze kinderen zullen zich dit soort vaardigheden eigen moeten maken.

Met een grote drive en ambitie speelt de GDT op deze 21 e – eeuwse vaardigheden in, zonder daarin door te slaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we kinderen het best toekomstbestendig kunnen maken met een goede balans tussen ‘oude’ en nieuwe vaardigheden in onze lessen, waarbij rekenen en taal altijd de stevige basis blijven. Gevoel voor omgeving, de maatschappij en elkaar behoren tot het basispakket van ons onderwijs. In de wetenschap dat het geheel beter wordt als ieder individu in zijn kracht staat, richten we ons in de eerste plaats op het individuele kind. Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontdekken en ontwikkelen, zijn hoogst haalbare niveau kan bereiken en klaar zal zijn voor de toekomst.

Missie GDT

Wij geloven dat een kind op school veel meer is dan cijfers voor rekenen en taal. Wij geloven dat ieder kind ‘goed’ is en uniek, met zijn eigen kwaliteiten en talenten. Wij helpen kinderen om te ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn en wíe ze zijn. We stimuleren zo om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn en ze volledig in hun kracht aan de volgende fase van hun leven kunnen beginnen als ze onze school verlaten. Als we zien dat dat lukt zijn wíj ook trots, want daar doen we het voor!

De GDT Prikkels:

Jij bent Uniek.
We geven kinderen zelfvertrouwen. Iedereen kan zichzelf zijn.

Je hebt het in je. Go!
We zorgen dat school voor ieder kind steeds uitdagend blijft.

Blijf ontdekken...
We inspireren kinderen om zichzelf te ontplooien.

Samen zijn we GDT
We voelen ons verbonden: leerlingen, leerkrachten en ouders.

Have fun!
We geloven dat plezier op school leidt tot betere resultaten.

Het proces van onderwijs

In de wetenschap dat het geheel beter wordt als ieder individu in zijn kracht staat, richten we ons in de eerste plaats op het individuele kind. Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontdekken en ontwikkelen, zijn hoogst haalbare niveau kan bereiken en klaar zal zijn voor de toekomst.

We leren de kinderen van welke krachten ze gebruik kunnen maken om hun talenten te ontwikkelen. Ze kunnen zowel kracht putten uit hun omgeving: de juf, de leerstof, de ouders, de hobby, sport, vrienden en speciale gebeurtenissen én ze kunnen ook kracht putten uit zichzelf. Ze leren hoe het is om fouten te maken, ze leren doorzetten, ze leren om hulp vragen, ze leren omgaan met kritiek, voor zichzelf opkomen en vertrouwen krijgen in zichzelf. Aanleg en hoge prestaties kunnen leveren zijn ook van invloed op de wijze van leren. Door deze krachten te gebruiken kunnen ze hoge prestaties gaan leveren. En deze succeservaringen kunnen ze dan weer gaan gebruiken als krachtbron. Ze krijgen daarnaast meer inzicht in het proces van het leren.

Belangrijke kernwaardes tijdens dit leerproces zijn o.a.: Individuele begeleiding, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, compacten, verrijken en verbreden.

Gedurende de ochtend werken we aan de basisvakken en in de middag wordt er individueel of in klein groepsverband gewerkt aan projecten en diverse thema’s.

Professioneel team en ouders

Het team van de GDT bestaat uit professionals die hun vakmanschap blijven ontwikkelen. Het team is nauw betrokken bij hun leerlingen en werkt samen met collega’s, ouders en relevante externe organisaties.

Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn hierbij van groot belang. De individuele ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig met ouders besproken en signalering van veranderingen speelt een grote rol op school en ook thuis.

Belangrijke kernwaardes tijdens dit leerproces zijn o.a.: Individuele begeleiding, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, compacten, verrijken en verbreden.

Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zoals de school eindverantwoordelijk blijft voor het onderwijs.

Ons team

Pasfoto juf Yesim
Docent Groep 6B
juf Yesim

Pasfoto juf Karin
Docent Groep 7/8
juf Karin

Pasfoto juf Jolijt
Docent Groep 6A, Docent Groep 8
juf Jolijt

Laatste Nieuws

  • 27 sep 2019
Koffiemoment met directie

De volgende koffiemomenten voor dit schooljaar staan gepland op: Donderdag 31 oktober 2019 Woensdag 27 november 2019 Dinsdag 14 januari 2020 Maandag 10 februari 2020 Donderdag 19 maart 2020 Di

Lees verder
  • 2 nov 2018
Fietsenkeuring groepen 7 en 8

Fietsenkeuring groepen 7 en 8 Op zaterdag 3 november vindt in Oegstgeest de fietsverlichtingscampagne plaats. Repair Café Oegstgeest, de Fietsersbond Oegstgeest en Bike Totaal Van Hulst werken samen

Lees verder
  • 19 okt 2018
Teamverjaardag GDTERZEE

Alle meesters en juffen vieren gezamenlijk hun verjaardag en trakteren de kinderen met een toneelstuk en een hele gezellige dag met spelletjes en iets lekkers.

Lees verder
  • 12 okt 2018
Boekenmarkt

Ter afsluiting van de Kinderboekenweek is er een boekenmarkt op de GDT waar alle kinderen boeken kunnen (ver)kopen en ruilen.

Lees verder
  • 13 juli 2018
Papa's voor Pannenkoeken 2018 - Video

Lees verder
  • 12 juli 2018
Eindfeest GDT

Op donderdag 12 juli organiseren de ouderraad en de papa's voor pannenkoeken, met een heleboel hulpouders, een geweldig eindfeest in en rondom de school. Er zijn circusvoorstellingen van de kinderen t

Lees verder