Algemene informatie over de GDT

De geschiedenis van de school

De school is gehuisvest in een onder markante architectuur (naar Amsterdamse School) vervaardigd gebouw. De school ligt midden in een woonwijk in het oude gedeelte van Oegstgeest-Zuid, aan de Terweeweg. In dit gebouw is de school in 1930 gesticht als openbare lagere Terweeschool. In het kader van de Wet op het Basisonderwijs is de school in 1985 gefuseerd met de bijzonder neutrale Gevers-Deutz kleuterschool. Deze was eerst gevestigd aan de Deutzstraat en later aan de Lijtweg. Het gebouw is in de achterliggende jaren enkele keren verbouwd en heeft nu dertien leslokalen.

Richting

De Gevers-Deutz Terweeschool is een openbare school. In principe wordt ieder kind, ongeacht geloof of levensbeschouwing, toegelaten tot de school. Het bestuur van de school wordt gevoerd door het Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, een openbare rechtspersoon, ingesteld door de Gemeente Oegstgeest. Het Bestuur heeft voor de school een beleid voor aanname, toelating en plaatsing ingesteld om de schoolgrootte te reguleren. Zie hiervoor Aanname, toelating en plaatsing.

Doelstellingen en uitgangspunten

De school geeft in het onderwijs aandacht aan alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving, waarbij recht gedaan wordt aan de verscheidenheid van die waarden en waarbij onze visies geen overheersende rol spelen. Omgang met elkaar geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Wij vinden het van belang dat kinderen respect opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in geloof, cultuur, kleur, handicap of status.Wij verwachten dat allen die bij de school betrokken zijn, de identiteit en de visie van de school onderschrijven.

Visie GDT

We zien dat de wereld om ons heen verandert en het onderwijs verandert mee. In de 21 e eeuw worden er andere kwaliteiten van mensen verwacht. Zo zullen we beter moeten kunnen samenwerken, ICT-vaardig en creatief moeten zijn. Onze kinderen zullen zich dit soort vaardigheden eigen moeten maken.

Met een grote drive en ambitie speelt de GDT op deze 21 e – eeuwse vaardigheden in, zonder daarin door te slaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we kinderen het best toekomstbestendig kunnen maken met een goede balans tussen ‘oude’ en nieuwe vaardigheden in onze lessen, waarbij rekenen en taal altijd de stevige basis blijven. Gevoel voor omgeving, de maatschappij en elkaar behoren tot het basispakket van ons onderwijs. In de wetenschap dat het geheel beter wordt als ieder individu in zijn kracht staat, richten we ons in de eerste plaats op het individuele kind. Wij willen een omgeving bieden waarin elk kind zijn unieke talenten kan ontdekken en ontwikkelen, zijn hoogst haalbare niveau kan bereiken en klaar zal zijn voor de toekomst.

Missie GDT

Wij geloven dat een kind op school veel meer is dan cijfers voor rekenen en taal. Wij geloven dat ieder kind ‘goed’ is en uniek, met zijn eigen kwaliteiten en talenten. Wij helpen kinderen om te ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn en wíe ze zijn. We stimuleren zo om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn en ze volledig in hun kracht aan de volgende fase van hun leven kunnen beginnen als ze onze school verlaten. Als we zien dat dat lukt zijn wíj ook trots, want daar doen we het voor!

De GDT Prikkels:

Jij bent Uniek.
We geven kinderen zelfvertrouwen. Iedereen kan zichzelf zijn.

Je hebt het in je. Go!
We zorgen dat school voor ieder kind steeds uitdagend blijft.

Blijf ontdekken...
We inspireren kinderen om zichzelf te ontplooien.

Samen zijn we GDT
We voelen ons verbonden: leerlingen, leerkrachten en ouders.

Have fun!
We geloven dat plezier op school leidt tot betere resultaten.