Social Schools

Op de Gevers-Deutz Terweeschool gebruiken we Social Schools.

Dit communicatieplatform gebruiken we voor oudergesprekken, leuke updates over de klas of school en absentiemeldingen.

Voor de ouders is hier alle informatie te vinden over SocialSchools.